021-88534193

کیسه زرین شمالکیسه زرین شمال

تولید نخ سی اف (CF) با بهترین کیفیت در انواع رنگها از دنیر 400 تا 3000 جهت مصارف دوخت و دوز کیسه پلی پروپیلن، قیطان بافی، تسمه بوکسل و ... 

ارتباط با ما


کیسه زرین شمال
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع