021-88534193

کیسه زرین شمالکیسه زرین شمال

ادامه مطلب

ادامه مطلب

تولید نخ بی سی اف (BCF) در انواع رنگها و دنیر 400 تا 3000 جهت تولید نخ فرش ماشینی و گلیم بافی

تعداد بازدید 1585

تصاویر

کلمات کلیدی

ارسال نظر


ارتباط با ما


کیسه زرین شمال
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع